Horaire vum Schwammen an Turnen

Vakanzen

Maison Relais

Busplang

NŽtzlech Adressen

JugendpompjeeŽn Gemeng Manternach
ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rťnert"
Fussball-Club Berdenia Berbuerg
DŽschtennis-Veršin Berbuerg
DŽschtennis-Veršin Bech
Basket-Ball Club Avenir Berbuerg
Bech-Berbuerger Musek
Micky-Maus Club Bech
Reit-Club Kobenbour

Cycle 1.1 prťscolaire Manternach Mme Cathy Meyers

1.Buttini Michelle
2.Chaussy Emilie
3.Grotz Lily
4.Heynen Julie
5.Juchemes Julie
6.Kaysen Lucie
7.Mazurkiewicz Emma
8.Moreira Ferreira Lyanni
9.Moreira Ferreira Lyza
10.Pallmer Ben
11.Pallmer Joť
12.Polfer Chris
13.Rodrigues da Silva Katherine
14.Schweigen Marie
15.Silva Monteiro Kevin
16.Slazak Liliane
17.Theisen Vic