Horaire vum Schwammen an Turnen

Vakanzen

Maison Relais

Busplang

NŽtzlech Adressen

JugendpompjeeŽn Gemeng Manternach
ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rťnert"
Fussball-Club Berdenia Berbuerg
DŽschtennis-Veršin Berbuerg
DŽschtennis-Veršin Bech
Basket-Ball Club Avenir Berbuerg
Bech-Berbuerger Musek
Micky-Maus Club Bech
Reit-Club Kobenbour
Anregungen oder Bemerkungen zur Homepage
senden Sie bitte an
paul.fayard@education.lu

Adresse der Schule:

Schoul- a Sportcenter Renert
1, Schoulstrooss
L-6831 Berbourg

Telefonnummern:

Standard: 719363-0

Fax: 719363-40

M. Edy FriŤres (GSM): 621 290331

Telefonsnummeren

SchoulenMaison RelaisInspectoratGemeng BechGemeng Manternach