Horaire vum Schwammen an Turnen

Vakanzen

Maison Relais

Busplang

NŽtzlech Adressen

JugendpompjeeŽn Gemeng Manternach
ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rťnert"
Fussball-Club Berdenia Berbuerg
DŽschtennis-Veršin Berbuerg
DŽschtennis-Veršin Bech
Basket-Ball Club Avenir Berbuerg
Bech-Berbuerger Musek
Micky-Maus Club Bech
Reit-Club Kobenbour

Cycle 1 Prťcoce Lellig
Mme Marcella Olivi/Mme Nathalie May

1. Barthel Lena
2. Caj„o Mia
3. Cardoso Dimmer Noť
4. Chaussy Juline
5. Cox Luca
6. Deville Claire
7. Fernandez Nalya
8. Gansen Lovelyne
9. Hein Nicolas
10. Heynen Clara
11. Hirt Nic
12. KrŁger Maxime
13. Lahr Noť
14. Mergen Ben
15. Santana Lopes Noah
16. Schuster Alyssa
17. Schwall James
18. Weis Mia